• Fiskesesongen er fra 01.07 - 15.08
  • Kommunen stiller som krav at fiske i Badderelva skal være åpen for allmenheten mot at de kjøper fiskekort
  • Regler for fiske i Badderelva fremkommer i Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefiske i vassdrag av 10.mai 2012
  • Badderen vann- og elveforening skal stå for salg av fiskekort og oppsyn i elva.
  • Alle skal levere fangstrapport etter sesongslutt
  • Døgnkvote: 1 laks
  • ikke åpen for fiske fra onsdag kl. 1800 til torsdag kl. 1800