Kommunestyret i Kvænangen har i sak 72/15 gjort et vedtak om å bosette inntil 45 flyktninger i perioden 2016-2019.  Kommunestyret har bedt administrasjonen/ordfører utrede en hensiktsmessig bosetting av flyktningene. – Kommunestyret har vedtatt at vi skal bidra i den nasjonale dugnaden, og vi trenger boliger for å kunne bosette flyktninger i kommunen vår. Boliger er flaskehalsen hos oss, vi har ingen ledige kommunale utleieboliger, og ønsker med dette å kartlegge om det finnes ledige boliger i det private markedet, sier administrasjonssjef Frank Pedersen.  

Vi ønsker å komme fortest mulig i gang med dette arbeidet, og jobber for å ta imot flyktninger allerede sommeren 2016. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med folk som har ledige boliger for snarlig utleie, forteller ordfører Eirik L. Mevik.  Kommunen har lyst ut 5 leiekontrakter for utleieboliger, og håper på at det også i Kvænangen bygges nye utleieboliger etter Hamarøymodellen.   

Kommunen ber boligeiere som ønsker å leie ut boliger til flyktninger og/eller andre boligsøkere i kommunen, om å kontakte kommunen snarest. Kommunen vil registrere alle ledige boliger eller utleieenheter, og ber om at interesserte utleiere å fylle ut dette registreringsskjemaet som ligger her på kommunens hjemmesider. Kontaktperson for registreringen er Anne Berit Holst på e-mail anne.holst@kvanangen.kommune.no. Vi håper på snarlig tilbakemelding, og helst innen 15.02.2016.

REGISTRERINGSSKJEMAET finner du ved å trykke her.

Pressekontakter:

Ordfører Eirik L. Mevik, tlf. 41 68 77 96, e-mail: eirik.mevik@kvanangen.kommune.no

Administrasjonssjef Frank Pedersen, tlf. 40 40 56 01, email: frank.pedersen@kvanangen.kommune.no

Etatsleder Jan Inge Karlsen, tlf. 40 40 56 20, e-mail: jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no