Kvænangen kommune har aksjer og andeler i følgende selskaper

 

Selskap

Eierandel

KomrevNord IKS

0,60 %

K-sekretariatet

0,62 %

Kvænangen Flerbrukshus (3350 andeler)

94,00 %

Tromsprodukt AS (6 aksjer)

1,15 %

Reinfjord Vannverk (3 andeler)

 

Avfallsservice AS

16,67 %

Kvænangen Produkter AS

100,00 %

Bredbåndsfylket Troms AS

0,81 %

Nord Norsk Reiseliv AS (36204 aksjer)

2,17 %

Jøkelfjord Samfunnshus (5 andeler)

 

LHL Skibotnsenteret (10 andeler)

 

Nordtro AS (10 aksjer)

9,09 %

Ymber AS (5 aksjer)

8,33 %

Kvænangen næringsbygg AS

100 %

Nord-Troms Museum AS

16,67 %

Kvænangen Næringsfabrikk AS

74,19 %

Egenkapitalinnskudd KLP