Enkeltrapportene ligger her:

Servicekontoret  kan sende rapportene i posten dersom du ønsker det, eller du kan be om å få det via e-post. (tlf: 77778800 eller via e-postadressen:  post@kvanangen.kommune.no)

Det arbeides nå med intensjonsavtaler for begge sammenslåingsalternativene. Avtalene er offentlige og blir tilgjengelige når de er klare.