Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Hus-forfallent-bilde-forside-husbanken_250x377

Kvænangen kommune har mottatt nye tilskuddsmidler til etablering i bolig samt til tilpasning av bolig.

Boligtilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Tilskudd kan ytes til kjøp av brukt bolig eller som toppfinansiering til oppføring av ny bolig i kommunen.

Småjobbsentralen-2016-EB-logo-forside

Småjobbsentralen EB - Elevbedrift på Kvænangen barne- og ungdomsskole

Småjobbsentralen er en elevbedrift drevet av fem jenter mellom 13 og 15 år. De som er med på dette er Mina Henriksen, Amanda Jørgensen, Iben Wassnes, Aina Helena Olsen og Nathalie Mari Isaksen. De startet med dette fordi de ville lære mer om hva som skal til for å drive en bedrift, og dette er  et valgfagtilbud ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. De vil nå tilby sin arbeidskraft og inni artikkelen kan dere lese mer om hva elevbedriften Småjobbsentralen EB har å tilby.

Vannglass_90x134

Til abonnentene ved Storeng vannverk

Kokepåbudet gitt 10. august er nå opphevet. Det har vært jevnlig oppfølging. Analyser tatt 21. september og 19. oktober viser at alt er i orden. Hilsen Kvænangen kommune

barn-og-lego

Kurs- og planleggingsdager for barnehagene i Kvænangen 2017/2018

Barnehagene har fått avsatt et visst antall dager til kurs og planlegging for sitt virkeområde. De første planleggingsdagene er allerede mandag 14. august og tirsdag 15. august. Inni artikkelen kan du lese videre hvilke dager som kommer senere i barnehageåret 2017/2018