Teknisk driftsavdeling har vanlig åpningstid mellom kl. 07.30 til 15.00 på hverdager, og treffes på tlf.  77778846 / 91383962

VAKTTELEFON : For henvendelser etter arbeidstid, perioden 15:00 – 07:30                  40405606