http://valgresultat.no/troms%2Bromsa/kv%C3%A6nangen?type=ko&år=2015

Disse personene ble valgt inn i det nye kommunestyret etter Kommunestyrevalget 2015, og det listes også opp vararepresentanter:

 

Fra Sosialistisk Venstreparti, fast representant:

1. Tryggve Enoksen

Fra Sosialistisk Venstreparti, vararepresentanter:

1. Kai Petter Johansen 2. Kitty Karlsen 3. Roy Iver Isaksen 4. Kathrine Pedersen

 

Fra Arbeiderpartiet, faste representanter:

1. Eirik Losnegaard Mevik

2. Vera Marie Wassnes

3. Ivar Henning Boberg

4. Kjell Kr. Johansen

5. Ole Johannes Engebretsen

6. Reidar Eilertsen

Fra Arbeiderpartiet, vararepresentanter:

1. Kristin Anita Hansen 2. Rickard Printz 3. Trine Kaasen 4. Liv Karin K. Olset 5. Mira Mathiassen 6. Susanne B. Jørgensen 7. Monica Mathisen 8. Esben Nøklan 9. Svein E. Gausdal

 

Fra Fremskrittspartiet, fast representant:

1. Aud Tove Tømmerbukt

Fra Fremskrittspartiet, vararepresentanter:

1. Oddvar Seppola 2. Jim Magne H. Hansen 3. Oddbjørn Pedersen 4. Erling Johansen

 

Fra Høyre, faste representanter:

1. Ronald Jenssen

2. Jenny Fyhn Olsen

Fra Høyre, vararepresentanter:

1. Hanne Wiesener 2. Anne Gerd Jonassen 3. Stine Jenssen 4. Joar Wassnes 5. Jan Roar Karlsen

 

Fra Kystpartiet, faste representanter:

1. Jan Helge Jensen

2. Kurt Solheim

3. Mariann Larsen

4. Børre Solheim

5. Valter Olsen

Fra Kystpartiet, vararepresentanter:

1. Ole - Even Jørgensen 2. Gøril Severinsen 3. Jarl Andreassen 4. Ole Jonny Hansen 5. Trond Isaksen 6. Sigrun Johansen 7. Wenche Isaksen 8. Magne Olsen